Generikakampen.se

Drar din region nytta av hela besparingspotentialen från generika?

Sandoz har tagit initiativ till Generikakampen. Syftet med kampanjen är att lyfta fram en outnyttjad besparingspotential inom flera terapiområden för läkemedel som inte automatiskt byts ut till billigare generika på apoteken.

Hur bra är din region på att realisera denna besparingspotential? Sandoz index över användningen av ett urval av icke automatiskt utbytbara generika ger dig svar. Peka. Klicka. Jämför!

Logga generikakampen
Kolla Index!
I index ingår:

Topiramat
Gabapentin
Takrolimus (långtidsverkande)
Zonisamid
Mykofenolsyra
Pregabalin
Lamotrigin
Takrolimus
Takrolimus (korttidsverkande)
Levetiracetam

Index 1. Din region jämfört med andra

Här ser du hur användningen, för ett urval av generika som inte automatiskt byts ut, har utvecklats över tid i Sverige som helhet och på regional nivå. Du kan klicka och se hur din region ligger till jämfört med det nationella indexet och andra regioner. Indexet uppdateras en gång i halvåret.

Visa och jämför regionala index:

  Visa och jämför substanser:

   Index 2. Användning per substans

   Hur stor är användningen av generika för respektive substans och hur har den förändrats över tid? Det ser du här. Siffrorna gäller riket. Du kan klicka och se hur en specifik substans i en region ligger till jämfört med det nationella indexet och andra regioner.

   Visa och jämför per region:

    Index 3. Jämförelser på regionnivå

    Här får du hela bilden. Hur stor användningen är, för ett urval av icke automatiskt utbytbara läkemedel, i varje region och hur den har förändrats över tid.

    Visa och jämför per substans:

     Om index

     Index för Generikakampen är ett mått på hur väl den svenska hälso- och sjukvården använder sig av icke automatiskt utbytbara generika. Ju större användning desto högre index.

     Indexet speglar antalet definierade dygnsdoser (DDD) som kommer från det urval av generika, som ingår i index, dividerat med det totala antalet DDD för den aktuella substansen.1 Kvoten beräknas separat för varje substans som ingår i index. Medelvärdet av dessa kvoter utgör det slutliga indexet. Ett lågt värde innebär att användningen av icke automatiskt utbytbara generika är låg. Värdet 100 betyder att icke automatiskt utbytbara generika har hela marknaden för alla substanser. Vill du veta mer om index eller hur mycket din region kan spara på en ökad användning? Hör av dig till oss på info.sverige@sandoz.com.

     1. Försäljningsdata IQVIA, 2021.

     Om generiskt utbyte av läkemedel på apotek

     När en patient hämtar sitt receptbelagda läkemedel på apoteket blir denne ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel med samma verksamma substans med samma effekt, kvalitet och säkerhet, men till ett lägre pris. Det kallas för generiskt utbyte och är bra både för patienten och samhället som inte behöver betala mer än nödvändigt för ett läkemedel.

     Utbytet har frigjort miljardbelopp2 som kan användas inom andra angelägna områden inom svensk hälso- och sjukvård.

     I vissa fall sker inte utbytet trots att det finns billigare alternativ. Det gäller en grupp läkemedel som inte automatiskt byts ut på apoteken och som kräver att läkaren aktivt skriver ut ett billigare generika.

     Här finns en outnyttjad besparingspotential som regionerna/din region och skattebetalarna riskerar att gå miste om.

     2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Generiskt utbyte – ur apotekspersonals och förskrivares perspektiv, 2013.

     Cookie Settings